RESERVATION

กรุณากรอกข้อความให้ครบในช่องที่มีความหมาย * หลังจากนั้นกดปุ่ม “Send Reservation”
หรือหากต้องการจองบริการด่วนสามารถติดต่อที่ได้เบอร์ 092-260-0611 , 02-714-4494-5 หรือจองผ่านไลน์ได้ที่ LineID : SakuraspaTH

 
 

กรุณาระบุรายละเอียดการจองของคุณ

กรุณาเลือกบริการที่ต้องการจอง